Senzomotorická stimulace a stabilizace


Senzomotoriká stimulace je metoda založená na neurofyziologickém podkladě. Pro trénink v rámci senzomotorické stimulace se využívají různé balanční pomůcky: kulové a válcové úseče, balanční sandály, minitrampolíny, nafukovací míče, ad. Vhodně vedená terapie na nestabilní ploše vede k odstranění svalové nerovnováhy a zlepšení lokální i celkové stability těla. Postupně dochází k automatizaci získaných dovedností a ekonomizaci pohybových návyků.

Indikace:
  • Nestabilita a hypermobilita pohybového aparátu
  • Chronické bolesti páteře
  • Vadné držení těla
  • Svalové dysbalance
  • Poúrazové a pooperační stavy
  • Poruchy rovnováhy
Domluvte si termín