Metoda Brunkow


Metoda R. Brunkowové vychází z vývojové kineziologie a je založena na správném postavení akrálních částí horních a dolních končetin (ruce a nohy), díky kterému dochází k cílené aktivaci diagonálních svalových řetězců. Jedná se o cvičení na neurofyziologickém podkladě.

Zakladatelka metodu vyvíjela od roku 1965, vycházela přitom z vlastních zkušeností souvisejících s následky úrazu. V současnosti se metoda využívá nejen u poúrazových stavů, ale i u funkčních poruch pohybového aparátu, u postižení centrálního nervového systému u skolióz, při dysfunkcích v oblasti pánevního dna a také jako prevence vadného držení těla. Cviky jsou aktivní, začíná se od nižších poloh, postupně se zvyšuje obtížnost a cílem je co nejdříve dosáhnout co možná nejvyššího stupně vertikalizace.

Základním principem je princip opory a postavení aker vůči trupu a hlavě a závislosti motorické aktivity na tomto nastavení. Díky aktivnímu zapojení svalových řetězců dochází k napřímení trupu a může následovat pohyb. Systém vzpěrných cvičení, která metoda R. Brunkow zahrnuje, umožňuje zlepšení funkce oslabených stabilizačních svalových skupin.

Použití:
  • Poúrazové stavy
  • Funkční poruchy pohybového aparátu
  • Artrózy
  • Poruchy držení těla
  • Skoliózy
  • Poruchy periferního nebo centrálního nervového systému
  • Dysfunkce v oblasti pánevního dna (inkontinence, funkční sterilita)
  • Prevence vadného držení těla
Domluvte si termín