Reflexní masáž


Reflexní masáž, působí především na úrovni nervové. Jednotlivé orgány a tkáně organismu jsou zásobeny nervovými vlákny, které jsou navíc propojeny vzájemně. Za účasti vyšších nervových center tak dochází k různým reflexním pochodům. Změny v útrobních orgánech tak mohou vyvolat změny na povrchu těla, ve svalech či jiných vnitřních orgánech a naopak. Tyto změny zprostředkovává především tzv. vegetativní nervový systém.

Při reflexní masáži se fyzioterapeut snaží o odstranění všech reflexně vzniklých změn ve tkáních, které lze ošetřit z povrchu těla a zasáhnout tak do reflexního oblouku, který patologii vyvolává.

Použití:
  • U funkčních, degenerativních a chronických revmatických onemocnění páteře a kloubů
  • U poúrazových stavů
  • Při poruchách prokrvení a u funkčních onemocnění útrobních orgánů.
Domluvte si termín